Cenník plávania

 

 Cenník platný od 1.3.2010                                          

 

Plávame vždy dva krát za týždeň. Jeden kurz trvá 4 týždne, teda 8 lekcií tvorí jeden kurz. V prípade dostatočného záujmu, kurzy otvárame priebežne za sebou každé 4 týždne v priebehu celého roka.

 

 

 

Prvý kurz plávania

Prvý a nasledujúce kurzy v Trenčianskych Tepliciach

Prvý kurz vo Veľkom Mederi

                      120 €

                       108€

                       100€

Druhý a nasledujúce kurzy  

Druhý a následujúce kurzy vo Veľkom Mederi

                     108 €

                       90€

Dvojčatá alebo dvaja súrodenci súčasne v kurzoch

 -10% z ceny kurzu

V prípade nepravidelnej účasti jedna lekcia

Jednorázový vstup Veľký Meder

                     17 €

                     13€

Polovičný kurz, to znamená 1x za týždeň

Polovičný kurz vo Veľkom Mederi

                      60 €

                      50€

 

 

  • Kurz  pozostáva z dvoch častí: pobyt vo vode a saunovanie

  • Pobyt vo vode je max. 45 min.

  • Lekcia plávania 40 min.

                                                                                                         

 

Možnosti platby :                                                                       :

                                               

                                                          

• prevodom alebo vkladom na účet                                           

• v hotovosti na prvej lekcii kurzu                                             
 

                                                                                              
 

                                                                                                            

Číslo účtu : 2118934457/0200

IBAN : SK8802000000002118934457

SWIFT : SUBASKBX


                                                                                                                                                                                           

 

Náhradne lekcie :

 

 

Poskytujeme možnosť dvoch lekcií k náhrade v prípade, že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov vynecháte lekciu. Učastník kurzu je povinný ohlásiť neúčasť na lekcii najneskôr v deň plávania do 9:00 hod. Účastníkovi, ktorý vopred neohlásil neúčasť nebude akceptovaná náhrada. V prípade že učastník navštevuje kurz iba raz do týždňa, má k dispozícií iba jednu náhradnú lekciu.


Náhrady je možné absolvovať najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia kurzu, inak náhradná lekcia prepadá. Termín náhradnej lekcie je potrebné dojednať osobne alebo telefonicky. Pokiaľ na dohodnutý termín náhradnej hodiny neprídete, náhradna hodina Vám prepadne. Nahrádzané lekcie sa už opäť nahradiť nedajú!