« Späť na naše strediská

Detské plávanie Stupava

 

Cenník platný od 1.3.2010                                            

 

Kurzy plávania sú určené pre deti vo veku od 4 mesiacov do 6 rokov!  Plávame vždy 2 krát za týždeň. Hodina plávania pozostáva z dvoch častí: plávania a saunovania. Všetky pohybové cvičenia sú predkladané hravou formou prostredníctvom pesničiek a riekaniek. Jeden kurz trvá 4 týždne, teda 8 lekcií tvorí jeden kurz.

 

 

Aqua Baby Club Vodní Čerti. Lekcie plávania prebiehajú každý pondelok a stredu pod vedením trénera Mgr. Žigmund Mach mob. 0905/808 909

 

 

 Adresa: Sport park, Nová ulica č.1598/64, 900 31 Stupava

 

 

Cenník:

 

Prvý kurz plávania - 120€

Druhý a nasledujúce kurzy - 108€

Dvojčatá alebo dvaja súrodenci súčasne v kurzoch  -10% z ceny kurzu

Jednorázový vstup tzv. skušobná lekcia - 17€

Polovičný kurz, to znamená 1x za týždeň - 60€

 

 

 

 

  • Kurz  pozostáva z dvoch častí: pobyt vo vode a saunovanie

  • Pobyt vo vode je max. 45 min.

  • Lekcia plávania 40 min.

                                                                                                         

 

Možnosti platby :                                                     

                                               

                                                          

• prevodom alebo vkladom na účet                                         

• v hotovosti na prvej lekcii kurzu                                                
 

                                                                                                 
 

                                                                                                            

Číslo účtu : 2118934457/0200

IBAN : SK8802000000002118934457

SWIFT : SUBASKBX


                                                                                                                                                                                           

 

Náhradne lekcie :

 

 

Poskytujeme možnosť dvoch lekcií k náhrade v prípade, že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov vynecháte lekciu. Učastník kurzu je povinný ohlásiť neúčasť na lekcii najneskôr v deň plávania do 9:00 hod. Účastníkovi, ktorý vopred neohlásil neúčasť nebude akceptovaná náhrada. V prípade že učastník navštevuje kurz iba raz do týždňa, má k dispozícií iba jednu náhradnú lekciu.


Náhrady je možné absolvovať najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia kurzu, inak náhradná lekcia prepadá. Termín náhradnej lekcie je potrebné dojednať osobne alebo telefonicky. Pokiaľ na dohodnutý termín náhradnej hodiny neprídete, náhradna hodina Vám prepadne. Nahrádzané lekcie sa už opäť nahradiť nedajú!

 Fotogaléria