Úvod » Ako sa prihlásiť? Kedy prísť?


Ako sa prihlásiť? Kedy prísť?

 

Na kurz plávania je možné sa prihlásiť formou SMS správy alebo e-mailom, kde je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno matky a telefonický kontakt na Vás.

 

Pred začiatkom kurzu sa Vám následne ohlásime obvykle formou SMS správy s informáciou o dátume a čase konania prvej hodiny. Nami oznámený čas stanovuje začiatok hodiny v bazéne. Je potrebné prísť v dostatočnom predstihu, aby ste sa mohli na začiatok hodiny pripraviť.