Úvod » Cenník plávania


Cenník plávania

 

Cenník platný od 1.1.2022        

 

 

Prvý kurz baby plávania v Bratislave

 

 

140€

Prvý kurz baby plávania v Piešťanoch

 

 

130€

Kurz baby plávania v Považskej Bystrici a Trenčianských Tepliciach

 

 

130€

Druhý a nasledujúci kurz v Petržalke

 

 

130€

Druhý a nasledujúci kurz v Piešťanoch

 

 

120€

Dvojčatá alebo dvaja súrodenci súčasne v kurzoch

 

 

-10% z ceny kurzu

V prípade nepravidelnej účasti jedna lekcia

 

 

20 €

Polovičný kurz, to znamená 1x za týždeň

 

 

 70 €

                          

 

Plávame vždy dva krát za týždeň. Jeden kurz trvá 4 týždne, teda 8 lekcií tvorí jeden kurz. V prípade dostatočného záujmu, kurzy otvárame priebežne za sebou každé 4 týždne v priebehu celého roka.

 

 

 

  • Kurz  pozostáva z dvoch častí: pobyt vo vode a saunovanie

  • Pobyt vo vode je max. 45 min.

  • Lekcia plávania 40 min.

                                                                                                         

 


                                                                                                                                                                                           

Náhradne lekcie :

 

 

Poskytujeme možnosť dvoch lekcií k náhrade v prípade, že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov vynecháte lekciu. Učastník kurzu je povinný ohlásiť neúčasť na lekcii najneskôr v deň plávania do 9:00 hod. Účastníkovi, ktorý vopred neohlásil neúčasť nebude akceptovaná náhrada. V prípade že učastník navštevuje kurz iba raz do týždňa, má k dispozícií iba jednu náhradnú lekciu.


Náhrady je možné absolvovať najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia kurzu, inak náhradná lekcia prepadá. Termín náhradnej lekcie je potrebné dojednať osobne alebo telefonicky. Pokiaľ na dohodnutý termín náhradnej hodiny neprídete, náhradna hodina Vám prepadne. Nahrádzané lekcie sa už opäť nahradiť nedajú!