Úvod » Cenník plávania


Cenník plávania

 

 Cenník platný od 1.2..2020                                          

 

Plávame vždy dva krát za týždeň. Jeden kurz trvá 4 týždne, teda 8 lekcií tvorí jeden kurz. V prípade dostatočného záujmu, kurzy otvárame priebežne za sebou každé 4 týždne v priebehu celého roka.

 

 

 

  Prvý kurz baby plávania Bratislava, Piešťany, Dunajská        Sterda a Trenčianské Teplice

 

 

 

  Prvý kurz v Nitra - Oponice

     120€

 

 

 

      100€

 

 

  Druhý a nasledujúce kurzy Piešťany a Dunajská Streda 

 

 

 

 

108 €

 

 

 

 

Dvojčatá alebo dvaja súrodenci súčasne v kurzoch

 

 

-10% z ceny kurzu

 

 

V prípade nepravidelnej účasti jedna lekcia

 

 

Jednorázový vstup v Oponiciach

 

 

17 €

 

 

15€

 

 

Polovičný kurz, to znamená 1x za týždeň

 

 

Polovičný kurz v Oponiciach

 

 

 60 €

                       

 

50€

 

 

 

  • Kurz  pozostáva z dvoch častí: pobyt vo vode a saunovanie

  • Pobyt vo vode je max. 45 min.

  • Lekcia plávania 40 min.

                                                                                                         

 

Možnosti platby :                                                                       :

                                               

                                                          

• prevodom alebo vkladom na účet                                           

                                              
 

                                                                                              
 

                                                                                                            

Číslo účtu : 2118934457/0200

IBAN : SK8802000000002118934457

 


                                                                                                                                                                                           

Náhradne lekcie :

 

 

Poskytujeme možnosť dvoch lekcií k náhrade v prípade, že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov vynecháte lekciu. Učastník kurzu je povinný ohlásiť neúčasť na lekcii najneskôr v deň plávania do 9:00 hod. Účastníkovi, ktorý vopred neohlásil neúčasť nebude akceptovaná náhrada. V prípade že učastník navštevuje kurz iba raz do týždňa, má k dispozícií iba jednu náhradnú lekciu.


Náhrady je možné absolvovať najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia kurzu, inak náhradná lekcia prepadá. Termín náhradnej lekcie je potrebné dojednať osobne alebo telefonicky. Pokiaľ na dohodnutý termín náhradnej hodiny neprídete, náhradna hodina Vám prepadne. Nahrádzané lekcie sa už opäť nahradiť nedajú!