Úvod » Plávanie. Dĺžka pobytu v bazéne. Počet detí v skupine


Plávanie. Dĺžka pobytu v bazéne. Počet detí v skupine

 

Dĺžka pobytu v bazéne záleží od teploty vody, veku dieťaťa, fyzickej zdatnosti a otužilosti dieťaťa. Obvykle po dvoch týždňoch pravidelného tréningu všetky deti dosahujú dĺžku pobytu v bazéne primeranú svojmu veku. Po dlhšej prestávke v plávaní treba začať v otužovaní opäť od začiatku a postupne predlžovať čas pobytu v bazéne.

 

Celý pobyt u nás vrátane presunov, sprchovania a prezliekania trvá 1,5 až 2 hodiny. Dĺžka pobytu v priestoroch aqua baby clubu je stanovená na 2 hodiny. Dlhší pobyt môže byť prevádzkovateľom objektu spoplatnený.

 

Začiatočnícku skupinu obvykle tvoria 3 až 6 detí s rodičmi. Pokročilé skupiny plavcov tvoria 4 až 8 detí s rodičmi. Maximálna veľkosť skupiny je daná aj veľkosťou bazéna a obslužných priestorov .