Úvod » Strediská » Bratislava


Plávanie s deťmi Bratislava - Petržalka

Kurzy plávania dojčiat, batoliat a detí v  Bratislave - Petržalke Plávanie s deťmi špecializovanom  detskom bazéne. Lekcie  prebiehajú  pod vedením kvalifikovaného  trénera  s 18 ročnou praxou. Zápis do septembrového kurzu dojčiat, batoliat a detí  sú v plnom prúde.     
 

 

 

Kurzy plávania  sú určené  pre deti  vo veku od  4 mesiacov do 3 rokov. Plávame vždy 2 krát za týždeň. Hodina  plávania pozostáva z dvoch častí:  plávania a saunovania. Všetky pohybové cvičenia sú predkladané hravou formou prostredníctvom pesničiek a riekaniek. Jeden  kurz  trvá  4 týždne, teda 8 lekcií tvorí jeden kurz . 

 

 

  INFO: 0905/808 909

 

 

Det i sú stredobodom našej práce. Dieťa je  jedinečná osobnosť a   vždy sa ich snažím vnímať a rešpektovať. Plávanie detí  nie sú preteky, ale beh na dlhej trati. Každé  dieťa  napreduje svojim tempom. Je na Vás, aby ste vytrvali a úprimnou radosťou ocenili každý jeho drobný krok v pred.

 

 

 

Adresa:

 

Hotel Barok:    Sitnianska 1, Bratislava-Petržalka
 

 

 

V Pondelku a piatok sa konajú kurzy v Bratislave - Petržalke 

 

 

 

od 8:30 hod. - do 9:15 hod.  

 

od 09:15 hod. - do 10:00 hod.   

 

od 10:00 hod. - do 10:45 hod. 

 

od 10:45 hod. - do 11:30 hod.

 

od 11:30 hod. - do 12:15 hod.

 

od 12:15 hod. - do 13:00 hod

 

 

 

 

Cenník platný od 1.1.2022

 

 

 

Prvý kurz baby plávania140 €

Druhé a ďalšie kurzy detského plávania130  €

Dvojčatá alebo dvaja súrodenci súčasne v kurzoch -10% z ceny kurzu

Jednorázový vstup tzv. skušobná lekcia 20 €

Polovičný kurz, to znamená 1x za týždeň 70 

 

 

 

Kurz pozostáva z dvoch častí: pobyt vo vode a saunovanie

 

  •  Pobyt vo vode je max.  45  min.

  •  Lekcia plávania  40  min.

                                                                                                                                             

 

 

Náhradné lekcie :

 

 

Poskytujeme možnosť dvoch lekcií k náhrade v prípade, že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov vynecháte lekciu. Účastník kurzu je povinný ohlásiť neúčasť na lekcii najneskôr v deň plávania do 9:00 hod. Účastníkovi, ktorý vopred neohlásil neúčasť nebude akceptovaná náhrada. V prípade, že účastník navštevuje kurz iba raz do týždňa, má k dispozícii iba jednu náhradnú lekciu.


Náhrady je možné ukončiť do jedného mesiaca od kurzu, náhradná lekcia prepadá. Termín náhradnej lekcie je potrebné dojednať osobne alebo telefonicky. Pokiaľ na dohodnutý termín náhradnej hodiny nepríde, náhradná hodina Vám prepadne. Nahrádzané lekcie sa už opäť nahradiť nedajú!

 Fotogaléria

« Späť na naše strediská