Úvod » Vstup do bazéna


Vstup do bazéna

 

Pobyt v bazéne pozostáva z troch častí individuálnej prípravy - adaptovania sa, rozcvičky a samotnej výučby.

 

Prvokurzisti“ môžu vstupovať do bazéna iba za prítomnosti inštruktora. Je dôležité, aby účastníci kurzu vstupovali do bazéna súčasne, v stanovenom čase a riadili sa pokynmi inštruktora.

 

Starí plavci“, absolventi viacerých kurzov po vstupe do bazéna a adaptácii realizujú rozcvičku v bazéne samostatne. Na jednu vyučovaciu hodinu v bazéne je vyhradených maximálne 40 minút.  Po ukončení hodiny inštruktorom je potrebné bazén opustiť.

 

Do bazénu vstupuje dieťa vždy spolu s rodičom. Za príplatok a po dohode s inštruktorom je možný vstup druhého rodiča, člena rodiny do bazénu a sauny.