Úvod » Povinnosti organizátora


Povinnosti organizátora

 

Organizátor sa zaväzuje telefonicky alebo formou SMS správy rodičov informovať o zaradení dieťaťa do kurzu a o iných priebežných organizačných zmenách.

 

Bližšie informácie o kurzoch plávania môžete získať na telefónnych číslach:  0905/808 909, 0915/698 042  alebo prostredníctvom e-mailu:   info@detskeplavanie.sk