Úvod » Základné informácie o kurze


Základné informácie o kurze

 

Kurz plávania pozostáva obvykle z dvoch častí: pobytu v bazéne a saunovania (50 °C). Každé stredisko má svoje špecifiká čo sa týka priebehu kurzu, na ktoré je potrebné sa informovať.

Plávame vždy dva krát za týždeň. Jeden kurz trvá 4 týždne, teda 8 lekcií tvorí jeden kurz. V prípade dostatočného záujmu, kurzy otvárame priebežne za sebou každé 4 týždne v priebehu celého roka.