Úvod » Strediská » Považská Bystrica


Detské plávanie Považská Bystrica

Kurzy plávania dojčiat, batoliat a detí sú určené pre deti vo veku od 4 mesiacov do 3 rokov! Plávame vždy 2 krát za týždeň. Hodina baby plávania pozostáva z dvoch častí: plávania a saunovania. Všetky pohybové cvičenia sú predkladané hravou formou prostredníctvom pesničiek a riekaniek. Jeden kurz trvá 4 týždne, teda 8 lekcií tvorí jeden kurz.

 

  INFO: 0915/698 042

 

 

Deti sú stredobodom našej práce. Každé dieťa je jedinečná osobnosť.A to sa snažíme vždy vnímať a rešpektovať. Plávanie detí nie sú preteky, ale beh na dlhej trati. Každé dieťa napreduje svojim tempom. Je na Vás aby ste vytrvali a úprimnou radosťou ocenili každý jeho drobný krok vpred.

 

 

 

Adresa:

 

 

 Swimm club, Športovcov č. 2114 Považská Bystrica
 
 
 
 

Cenník platný od 1.1.2022

 

 

 


 

Kurz baby plávania130€

Dvojčatá alebo dvaja súrodenci súčasne v kurzoch -10% z ceny kurzu

Jednorázový vstup tzv. skušobná lekcia 20€

Polovičný kurz, to znamená 1x za týždeň 70€

 

 

 

  • Pobyt vo vode je max. 45 min.

  • Lekcia plávania 40 min.

                                                                                                         

 

 

Náhradne lekcie :

 

 

Poskytujeme možnosť dvoch lekcií k náhrade v prípade, že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov vynecháte lekciu. Učastník kurzu je povinný ohlásiť neúčasť na lekcii najneskôr v deň plávania do 9:00 hod. Účastníkovi, ktorý vopred neohlásil neúčasť nebude akceptovaná náhrada. V prípade že učastník navštevuje kurz iba raz do týždňa, má k dispozícií iba jednu náhradnú lekciu.


Náhrady je možné absolvovať najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia kurzu, inak náhradná lekcia prepadá. Termín náhradnej lekcie je potrebné dojednať osobne alebo telefonicky. Pokiaľ na dohodnutý termín náhradnej hodiny neprídete, náhradna hodina Vám prepadne. Nahrádzané lekcie sa už opäť nahradiť nedajú!

 

 

 Fotogaléria

« Späť na naše strediská